Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Kurumu'nun doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu THK’nın manevi koruyucularındandır.

Kuruluşundan bugüne yürüttüğü havacılık faaliyetleri ile yüzbinlerce insana ulaşan Türk Hava Kurumu, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de Türk Hava Kurumu faaliyetlerine gayrimenkul bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

Kurumumuzun önemli gelir kaynaklarından biri de siz hayırsever bağışçılarımızca kurumumuza bağışlanan gayrimenkullerdir.


Gayrimenkul Bağışlarınızın Değerlendirilmesinde Kurumumuz Şu Ölçütleri Dikkate Almaktadır;

 • a-Bağışlanmak istenen gayrimenkulün, kurumumuza fayda sağlayacak nitelikte olması,
 • b-Tapusunun bulunması, üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu vb. bulunmaması,
 • c-Üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,
 • d-İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.

Gayrimenkul Bağış İşlemleri Hukuken Temel Olarak İki Yolla Yapılabilmektedir:

  1- Tapu Daireleri Aracılığıyla Yapılan Bağışlar:
  Tapu Dairesinde yapılan bağışlarda iki çeşit uygulama mevcuttur.
 • a- Şartsız Bağış:
  Kurum yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Dairesine giderler. Taşınmazın tapusu kurumumuz üzerine intikal ettirilir. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul kurumumuzun mülkiyetine geçer.
 • b- İntifa (Kullanma) Haklı Bağış:
  Kurum yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Dairesine giderler. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını Vakfımıza devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturur veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da Vakfımıza geçer ve Vakfımız gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.
 • 2- Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

 • Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, ölümünden sonra, Türk hava Kurumu’na kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

  Böyle bir vasiyetnamenin düzenlenmesi için, bağışçının resmi sağlık kurumlarından bir sağlık raporu alması ve noterdeki vasiyetname işleminin de raporun alındığı aynı gün yapılması gerekmektedir. Noter işlemi sırasında, nüfus kâğıdı, gayrimenkulün tapusu, 5 adet resim ve iki kişinin de şahit olarak bulunması istenir. Bağışı yapan kişi, vasiyetnamenin bir suretini bilgi için Kurumumuza verebilir. Verilmesi şart değildir. Ancak, bu konuda kurumumuzun bilgisi bulunduğu takdirde, işlemler daha kısa zamanda ve kolaylıkla sonuçlandırılır. Bu bilgi ve belgeler kurumumuzun arşivinde saklanır.

  Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra, Noterlik, bağışçının kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğu’na, şahsın vasiyeti bulunduğuna dair bir bilgi yazısı yollar. Vefat gerçekleştiğinde, görülecek olan davada, kişinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğu’ndan nüfus kayıt sureti isteneceğinden, ortada bir vasiyet bulunduğu ilgili mahkemece anlaşılır ve kurumumuz bu aşamada devreye girmiş olur. Mahkemenin kararı kesinleştiğinde, ilgili Tapu Dairesinde Kurum adına tescil işlemi tamamlanır.

  GAYRİMENKUL BAĞIŞ TALEPLERİNDE İZLENMESİ GEREKEN YOL

  Seçtiğiniz bağış yoluna görekurumumuza yapacağınız gayrimenkul bağış taleplerinizde,

  • 312 303 73 66, 312 303 73 67 veya 312 303 73 69 numaralı telefonlar üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

  Talepleriniz Kurumumuz tarafından incelendikten sonra sonuç sizlere bildirilecektir.

  Desteğiniz için teşekkür ederiz.