GENEL BAŞKANLARIMIZ

 • Türk Tayyare Cemiyeti Kurucu Heyeti

  • İzmit Mebusu Saffet Bey,
  • İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey,
  • Çorum Mebusu Dr.Mustafa Bey,
  • Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey,
  • Kozan Mebusu Saip Bey,
  • Cebelibereket Mebusu Avni Bey,
  • Afyon Mebusu Ali Bey,
  • Zonguldak Mebusu Halil Bey,
  • Muş Mebusu İlyas Sami Bey,
  • Manisa Mebusu Esat Bey,
  • Siverek Mebusu Kadri Ahmet Bey,
  • Kütahya Mebusu Recep Bey,
  • Kütahya Mebusu Ragıp Bey,
  • Malatya Mebusu Mahmut Nedim Bey,
  • Çorum Mebusu Ferit Bey,
  • Bitlis Mebusu Muhittin Bey,
  • Kırklareli Mebusu Fuat Bey,
  • Ankara Mebusu İhsan Bey,
  • Ankara Mebusu Şakir Bey,
  • Eskişehir Mebusu Emin Bey,
  • Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey,
  • Afyon Mebusu Ruşen Eşref Bey,
  • Urfa Mebusu Yahya Kemal Bey,
  • Tekirdağ Mebusu Cemil Bey,
  • Urfa Mebusu Ali Bey,
  • Ankara Mebusu Hilmi Bey,
  • Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Sanisi Kazım Paşa,
  • Diyanet İşleri Reisi Hoca Rifat Efendi,
  • Tüccar Avunduk Zade Mehmet Bey,
  • M.M.V. Müsteşar Muavini Miralay Hüseyin Hüsnü Bey,
  • Hakimiyeti Milliye Gazetesinden Ziya Gehver Bey,
  • Tüccar Nemlizade Sıtkı Bey,
  • Tüccar Erzurumlu Nafiz Bey,
  • Mimar Hikmet Bey.
 • 1) CEVAT ABBAS GÜRER (16 Şubat 1925 - 18 Ekim 1925)

  • 1 Eylül 1908’de Piyade Teğmen Rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirdi.
  • 13 Aralık 1916’da yüzbaşı oldu, 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın yaverliğine tayin edildi.
  • İstanbul limanında demirli işgal donanma gemilerinin arasından geçerken Mustafa Kemal Paşa’nın "Geldikleri gibi giderler!" sözünü söylediği Cevat Abbas GÜRER, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile beraber Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıktı.
  • Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensuplarının Meclis-i Mebusan toplantılarına katılabilmek için Bolu milletvekili olarak İstanbul'a gitti.
  • Meclisin feshi üzerine Ankara’ya gelerek 5 Temmuz 1920’de TBMM Genel Kurulu’na Bolu Milletvekili olarak katıldı.
  • Erzurum’da 8 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın askerlikten istifası üzerine Erzurum Müstahkem Mevkii Komutanlığı emrine atandı ve Sivas Kongresi’nden sonra Heyet-i Temsiliye Başkatipliği’ne getirildi.
  • 17 Temmuz’da Yozgat ve yöresindeki ayaklanmanın bastırılmasında görevli olarak izinli sayılıp Meclis’ten ayrıldı. Kurduğu Süvari Müfrezesi ile bölgede asayişi sağladı.
  • 1921 yılı sonuna kadar Sofya’da Ankara Hükûmeti’nin temsilcisi olarak görev yaptı.
  • 4 Şubat 1922’de yeniden Meclis’e katıldı.
  • 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’nın kurucuları arasında yer aldı.
  • Atatürk, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Bey'e; “Havacılık askeri bakımdan olağanüstü önemli, Avrupa, Amerika havacılığı ayrıca bir spor konusu olarak görmeye başladı, iyi düşünün. Biz de geç kalmayalım, bilgili, yürekli, kanatlı bir gençlik yetiştirelim. Hayalini geniş tut. Uçak yapmayı bile düşün. Cemiyeti kur ve bana çalışmaya başladığınızı bildir.” demiş ve bunun üzerine Türk Tayyare Cemiyeti'nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştır.
  • 16 Şubat 1925'te açılan Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurucu başkanlığını üstlenmiş ve bu görevini 18 Ekim 1925'e kadar sürdürmüştür.
  • Gazi Mustafa Kemal'in uzun yıllar boyunca yaverliğini yapan ve en yakın silah arkadaşlarından olan Mehmet Cevat Abbas GÜRER, 4 Temmuz 1943'te Yalova'da vefat etmiştir.

 • 2) FUAT ALİ BULCA (18 Ekim 1925 - Ocak 1939)

  • Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve siyaset adamlarından biridir.
  • 1881'de Selanik'te doğdu.
  • 1902 yılında Harp Okulu'nu bitirdi.
  • 1911’de Trablusgarp, 1912’de Balkan Savaşları’na katıldı.
  • I. Dünya Savaşı'nda Suriye Cephesi’nde İngilizlere esir düştü.
  • Kurtuluş Savaşı'na 11. Tümen Komutanı olarak katıldı.
  • 1921’de Ankara’da Komutanlık görevini üstlendi. 1927’de Albay rütbesiyle emekli oldu.
  • Atatürk'ün akrabası ve yakın arkadaşı olan Fuat Bulca 1923-1934 yılları arasında Rize, 1934-1939 yılları arasında da Çoruh Milletvekiliği yaptı.
  • 1925’ten 1939’a kadar 14 yıl boyunca Türk Hava Kurumu’nun en uzun süreli Genel Başkanlığını yürüttü.
 • 3) ŞÜKRÜ KOÇAK (Ocak 1939 - 25 Haziran 1947)

  • 1886’da Elazığ’da doğdu.
  • 1905’de Harbiye’den mezun olduktan sonra 1910’da mülâzım oldu.
  • 1912-1913 yıllarında Balkan Harbi’ne, 1914-1918 arasında 1.Dünya Harbine binbaşı olarak, İstiklal Harbine ise yarbay olarak katıldı.
  • Kurtuluş Savaşı’nda kurmay yarbay olarak süvari kolordusu kurmay başkanlığı yaptı.
  • 1935-1950 arası Erzurum milletvekili oldu.
  • Recep Peker ve Hasan Saka hükümetlerinde Ulaştırma Bakanlığı (1946-1948) görevinde bulundu.
  • 1 Kasım - 7 Aralık 1944 tarihleri arasında Chicago'da düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden heyette yer almıştır.
  • Ordudan istifa ettikten sonra 1925’ten 1 Mart 1935’e kadar Tayyare Cemiyeti Reis Muavinliği görevinde bulundu.
 • 4) SEYFİ DÜZGÖREN (26 Haziran 1947 - 28 MAYIS 1949)

  • 1880’de İstanbul’da doğdu.
  • 1902’de Harbiye’den teğmen, 1905’de Erkânı Harbiye’den yüzbaşı olarak mezun oldu.
  • 1905-1907 yılları arasında Edirne Bölgesi’nde Mitralyöz Bölük Komutanlığı yaptı.
  • Doğu Cephesi Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Ordu Dairesi Başkanlığı, 23.ve 57. Tümen Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı yaptı.
  • 31 Mart olayının bastırılmasında görev aldı.
  • 1910’da Edirne’deki Makinalı Bölüğü ile Yemen’e gitti.
  • Tehame’de 1911’de hastalanarak hava değişimi aldı ve yurda döndü.
  • 1920’de Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı mücadelesine katıldı.
  • 1939’da emekli oldu. 6, 7 ve 8. dönem Mardin Milletvekilliği yaptı.
  • 1947-1949 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkanlık yaptı.
 • 5) ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (29 MAYIS 1949 - 23 Ağustos 1950)

  • 1891’de Üsküp’te doğdu.
  • Harb Okulu’ndan sonra 1912’de 9.Alay Komutanlığı’nda göreve başladı.
  • 1927’de binbaşı iken ordudan istifa ederek ayrıldı ve 1934’te Emniyet Genel Müdürlüğü, 1939’da Hatay Valiliği'ne atandı.
  • 1942’de Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı ve Erzincan Milletvekilliği, 1946-1947’de Gümüşhane Milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı yapan SÖKMENSÜER 1949-1950 arasında THK Genel Başkanlığı görevini yürüttü.
  • Şükrü SÖKMENSÜER'in 23 Ağustos 1950'de istifa etmesinin ardından yerine gelen Celal MERAL 30 Haziran 1951'e kadar bu görevi yürüttü.
 • 6) MUSTAFA ZEREN (1 Temmuz 1951 - 18 KASIM 1961)

  • 1895’de Erzurum’da doğdu.
  • Darülfünun Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Avukat olarak çalıştı.
  • Yedek Subay Okulundan 1915’de mezun olan Zeren, askerliğini Romanya bölgesinde 15. Depo Alay’ında tamamladı.
  • Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya geçerek Milli Mücadelenin içerisinde bulundu.
  • Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük başarılar gösterdi.
  • Şeyh Sait ayaklanmasının bastırılmasında fiilen görev aldı.
  • 1925’de Harp Okulunda, 1936’da Askeri Yargıtay Savcı Muavinliği görevlerinde bulundu.
  • 1939’da Askeri Yargıtay Azalığı, 1942’de Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Heyeti’nde çalıştı.
  • Avukatlık mesleğine Erzurum’da 1946’da başladı.
  • 1950’de yapılan seçimlerde milletvekili seçildi.
  • TBMM 9. Dönem Erzurum, 10. Dönem Amasya, 11. Dönem Erzurum Milletvekilliği ile 9. Dönem TBMM Başkanvekilliği yapmıştır. • Milletvekilliği döneminde 11 yıl süreyle Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 7) ADNAN ÖZSOY (19 KASIM 1961 - 31 Ağustos 1962)

  • 1910’da İstanbul’da doğdu.
  • İlkokulu 1924’de İstanbul’da bitiren Özsoy aynı yıl Askeri Orta Okula başladı.
  • 1930’da Askeri Lise’den 1932’de Harp Okulu’ndan Astğm. olarak mezun oldu.
  • 1932-1959 yılları arasında Hava Kuvvetleri’nin değişik birliklerinde görev yaptı.
  • 1959’da Tuğgeneral, 1962’de Tümgeneral oldu.
  • Hava Kuvvetleri’nde Daire Başkanlığı ve Üs komutanlıkları görevlerinde bulundu.
  • Hava Pilot Tümgeneral Adnan Özsoy 1961-1962 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
  • 31 Ağustos 1962’de vefat edince yerine 2 Eylül 1962'de Nuri ARSLANTAŞ getirildi.
 • 8) NURİ ARSLANTAŞ (2 Eylül 1962 - 31 Ocak 1967)

  • 1921’de Malatya’da doğdu.
  • 1936’da Malatya Orta Okulu’ndan, 1939’da Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1941’de Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.
  • 1942’de İngiltere’de Uçuş Okulu’na eğitime giden Aslantaş yurda döndükten sonra Hava Kuvvetleri’nin çeşitli hava birliklerinde görev yaptı.
  • 1960’da Tuğgeneral, 1963’de Tümgeneral oldu. Hava Kuvvetleri’nde Daire Başkanlığı, 12. Üs Komutanlığı görevinde bulundu.
  • 1962-1967 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 9) MEHMET BÜK (31 Ocak 1967 - 10 Ekim 1967)

  • 1919’da Bursa-İnegöl’de doğdu.
  • İlk ve orta Okulu İnegöl’de tamamlayarak, Işıklar Askeri Lisesi’ne girdi.
  • 1939’da Askeri Liseyi, 1941’de Hava Harp Okulu’nu havacı asteğmen olarak bitirdi.
  • 1943’de pilotaj eğitimi için İngiltere’ye ve Mısır’daki pilot eğitim okullarına gitmiş olan Bük, 1941-1967 yılları arasında Hava Kuvvetleri’nin değişik uçuş birliklerinde ve Hava Kuvvetleri Karargahlarında müdürlük görevlerinde bulundu.
  • 1967’de bir yıl süreyle Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 10) CEMAL ENGİN (11 Ekim 1967 - 12 Ağustos 1969)

  • 1919’da İstanbul’da doğdu.
  • İlkokul tahsiline Sarıyer’de başlıyan Engin, Kabataş ile Kuleli Askeri Liselerinden sonra 15 Ekim 1941’de Harp Okulu’ndan havacı asteğmen olarak mezun oldu.
  • İlk havacılık eğitimine Türkkuşu’nda başladı.
  • 1 Mayıs 1942’de pilotaj eğitimi için İngiltere’ye gitti ve 13 Şubat 1944’de yurda döndü.
  • Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
  • Hava Harp Akademisi’nden 27 Ağustos 1956’da mezun olarak çalışmalarına kurmay subay olarak devam etti.
  • Çeşitli komutanlıklarda, karargâhlarda görev yaptı ve Hava Harp Akademisi Öğretim Üyeliği’nde bulundu.
  • 1967-1969 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 11) LEMİ TÜZÜN (13 Ağustos 1969 - 20 ARALIK 1970)

  • 1913’de Selânik’te doğdu.
  • İlkokulu 1926’da Bandırma’da bitirerek Bursa Askeri Ortaokulu’na başladı.
  • 1931’de liseden, 1933’de Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun oldu.
  • İsteği üzerine Hava Kuvvetleri’ne ayrılarak o günkü uygulamaya göre Kara Kuvvetleri Piyade Atış Okulu’nu bitirdi.
  • 16 Mart 1934’de Eskişehir Uçuş Okuluna katıldı.
  • 1935’de uçuş eğitimini tamamlayarak pilot Subay olarak Diyarbakır 2. Tayyare Alayı’na atandı.
  • 1969-1970 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 12) KANİ MADASOĞLU (21 ARALIK 1970 - 12 MAYIS 1975)

  • 1922’de İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı.
  • 30 Ağustos 1942’de Hava Harp Okuludan Asteğmen olarak mezun oldu.
  • Paraşüt atlayışı ve uçuş hazırlıklarına Türkkuşu’nda başladı.
  • 1 Mart 1943’de pilot eğitimi için İngiltere’ye gönderildi.
  • Av pilotu ve öğretmen olarak 26 Haziran 1945 tarihinde 5nci Tayyare Alay’ına (Bursa) atandı.
  • 1947-1952 Hava Okulu’nda uçuş öğretmenliği yaptı.
  • 1954’de Hava Harp Akademisini bitirdi. 1954-1967 yılları arasında filo harekât subaylığı, filo harekât plân subaylığı yaptı.
  • 1967’de Tuğgeneral. 1970’de Tümgeneral oldu.
  • Sırasıyla Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanlığı, İkmal Daire Başkanlığı, Personel Başkanlığı yaptı.
  • 1970-1975 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 13) MEHMET BİLİR (22 MAYIS 1975 - 4 Eylül 1975)

  • 1928’de Ankara’da doğdu.
  • 1946’da Maltepe Askeri Hava Lisesi’nden, 1948’de Kara Harp Okulundan Hava Asteğmen olarak, 1950’de Eskişehir Hava Uçuş Okulu’ndan Seyrüsefer–Bombardıman subayı olarak mezun oldu.
  • 1954–1955 yıllarında Kanada’da seyrüsefer eğitimi aldı.
  • 1957-1959 yıllarında Hava Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Hava Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
  • 1971 tarihinde Tuğgeneral oldu.
  • Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Ankara Hava İkmal Bakım Merkezi Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri İstihkam–İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında bulundu.
  • 1970’den 1974’e kadar Türk Hava Kurumu'nda Genel Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Vekilliği yaptı.
  • 1975 yılında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 14) ŞEFİK AKTUĞLU (5 Eylül 1975 - 22 Eylül 1977)

  • 1923’de Trabzon’da doğdu.
  • İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Denizli’de tamamladı.
  • Kuleli Askeri Lisesi’nden sonra 1943’de Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.
  • Eskişehir Hava Okulundaki başlangıç uçuş eğitimini takiben 1944’de İngiltere’ye pilotaj eğitimine gönderildi.
  • Değişik uçuş birliklerinde tek ve çift motorlu bombardıman uçak pilotluğu ve öğretmenliği yaptıktan sonra 1954’de Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi.
  • 1956’dan sonra İrtibat Kıt’a Komutanlığı, Uçuş Harekât Subaylığı, Filo Komutanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğü, Hava Atış Bombardıman Destek Grubu Komutanlığı, İtalya’da NATO Afsouth Karargâhı’nda Harekât Başkanı Muavinliği görevlerinde bulundu.
  • 1970’de Tuğgeneral, 1974’de Tümgeneral oldu.
  • Sırasıyla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Ana Jet Üs Komutanlıklarında bulundu.
  • 1975-1977 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 15) H.BASRİ YURDAKUL (23 Eylül 1977 - 20 Eylül 1979)

  • 1927 yılında Biga/Çanakkale’de doğdu.
  • İlk ve orta öğreniminden sonra 1946’da Bursa Askeri Lisesi’nden, 1948’de Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.
  • 1950 yılında uçuş eğitimini başarı ile tamamlayarak pilot oldu.
  • Hizmet yılları içinde sırası ile Hava Kuvvetlerinin muhtelif birliklerinde ve NATO karargahlarında çeşitli görevler yaptı.
  • 30 Ağustos 1975’de Tuğgeneral oldu.
  • 1977-1979 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 16) ABDULLAH ORAKÇILAR (21 Eylül 1979 - 29 Eylül 1981)

  • 1928’de Bursa’da doğdu.
  • İlk okuldan sonra sırasıyla Konya Askeri Ortaokulu ve Bursa Işıklar Askeri Lisesi, 1950’de Kara Harp Okulu, 1952’de Eskişehir Hava Uçuş Okulu’nu bitirerek pilot oldu.
  • 1966’da Hava Harp Akademi’sini bitirdi.
  • 1952-1969 yılları arasında çeşitli RF-84 keşif filolarında Eğitim ve Harekât Subaylığı ve Keşif Filo Komutanlığı yaptı.
  • 1969’da Romanya’ya Ateşe olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Harekât Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Harekât Eğitim Tetkik Şube Müdürlüğü, İzmir Gaziemir Teknik Okullar Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.
  • 1977’de Tuğgeneral oldu.
  • Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı görevlerinde bulundu.
  • 1979-1981 arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 17) YILMAZ ORAL (30 Eylül 1981 - 20 Eylül 1985)

  • 1934’de Bafra’da doğdu.
  • İlk ve orta tahsilini Bafra’da tamamladı.
  • 1954’de Bursa Işıklar Lisesi’nden, 1956’da Harp Okulu’ndan, 1965’de Hava Harp Akademisi’nden Kurmay Subay olarak mezun oldu.
  • I. Ana jet Üs 112nci Av Bombardıman Filo Komutanlığı’ndan sonra Hava Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
  • 1968 yılında Silâhlı Kuvvetler Akdemisi’ni bitirdi.
  • 1972’den sonra Hava Harp Akdemisi Öğretim Üyeliği’nden 1979’da Tuğgeneralliğe terfi etti.
  • 1981’de Türk Hava Kurumu Genel Başkanı olarak göreve başladı.
  • 1983 yılında emekli oldu.
  • 1981-1985 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 18) BAKİ AYDIN (22 Eylül 1985 - 20 Ekim 1987)

  • 1936’da Tirebolu’da doğdu.
  • İlk ve orta tahsilinden sonra, 1955’de Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1957’de Hava Harp Okulunu bitirdi.
  • Uçuş eğitimini 1959’da tamamladı.
  • 1969’da Hava Harp Akademisi’nden, 1970’de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.
  • Sırasıyla 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Hava Harekât Subaylığı,Harekât Sistem Subaylığı, Filo Komutanlığı, Hava Ateşeliği, Harekât Komutanlığı, Harekât Başkanlığı, Plan Şube Müdürlüğü görevlerindebulundu.
  • 1981’de Tuğgeneral, 1985’de Tümgeneral oldu.
  • Generalliği süresince 9‘ncu Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Hava Savunma Daire Başkanlığı yaptı.
  • 1985-1987 yıllarında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 19) İNANÇ AYAS (21 Ekim 1987 - 3 Ağustos 1990)

  • 1942’de Karabük’te doğdu.
  • İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu.
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1965’de bitirdi.
  • 1965-1968 yıllarında Sağlık Ocağı Doktorluğu yaptı.
  • Askerliğini 1968-1970 yılları arasında Ankara’da Komando Tugay Tabibi olarak tamamladı.
  • 1970 – 1974 yıllarında Hacettepe Tıp Fakültesi’nde ortopedi ve travmatoloji ihtisası yaptı.
  • 1978-1980 yılları arasında Acil Yardım ve Trafik Hastanesi’nde Baştabip Yardımcısı ve Ortopedi Uzmanlığı, Hacettepe Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980’de Doçent oldu. Gazi Üniversitesi’ne geçti.
  • 1958’de amatör Planör Pilotu olan AYAS, uzun yıllar amatör paraşütçülük yaptı.
  • 1964-1970 yılları arasında Türk Milli Paraşüt Takım Kaptanlığı, 1981’den sonra Türk Hava Kurumu’nda Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.
  • 1990 yılında vefat etti.
  • 1987-1990 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 20) ATİLLA TAÇOY (25 Ağustos 1990 - 1 KASIM 1999)

  • 1939’da Konya’da doğdu.
  • İlk öğrenimini Konya’da tamamladı.
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1966’da mezun oldu. Askerlik hizmetini 1967-1969 yılları arasında Ankara’da Komando Tugayı’nda doktor olarak tamamladı.
  • Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilimi ihtisasından sonra 1976’da Doçent, 1982’de Profesör oldu.
  • 1980’de Antalya Tıp Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu ve profesör olarak göreve başladı.
  • Havacılık etkinliklerine, 1960’da planör, model uçak, özel pilot Lisansı ve 1962’de paraşütçülükle başladı.
  • Milli Paraşüt Hakemi olarak milli şampiyonalara katıldı. Ulusal, Balkan ve Dünya Paraşüt šampiyonalarında hakemlik yaptı.
  • 1990’da Genel Başkan Vekilliği’ni müteakip 1991 Genel Kurulunda THK Genel Başkanlığına seçilerek 1999’a kadar Genel Başkanlık yaptı.
  • 1992’de FAI tarafından 34 numaralı “Air Sports Medal”, 1998’de FAI Altın Hava Madalyası (FAI Air Gold Medal) ile ödüllendirildi. • Prof. Dr. Attila Taçoy 24 Mayıs 2001’de Antalya’da vefat etti.
  • 1990-1999 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 21) İBRAHİM BÜYÜKYUMUKOĞLU (1 KASIM 1999 - 25 MAYIS 2000)

  • 1946’da Söğüt’te doğdu.
  • 1965’te Harp Okulu’nu bitirerek Asteğmen rütbesiyle Hava Kuvvetleri’ne katıldı.
  • 1967 yılında uçuş eğitimini tamamlamasının ardından çeşitli filolarda kol uçuculuğu ve uçuş öğretmenliği yaptı.
  • 1976’da Hava Harp Akademisi’nden mezun oldu.
  • Sırayla çeşitli birliklerde filo eğitim subaylığı ve Üs Harekât Amirliği, Hava Harp Akademisi’nde öğretim üyeliği ve Filo Komutanlığı yaptı.
  • 1986’da ABD Hava Harp Koleji’nden mezun oldu.
  • 1988-1991 yılları arasında Airsouth Karargahı’nda Plan Şube Müdürlüğü ve Üs Harekat Eğitim Komutanlığı’nda bulundu.
  • 1991’de Tuğgeneral, 1995’de Tümgeneral oldu.
  • Generalliği süresince Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı, Eğitim Daire Başkanlığı, 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığı, Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 6. Müttefik Taktik Hava Kuvveti Kurmay Başkanlığı yaptı.
  • 1999-2000 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Kurul Başkanı olarak görev yürüttü.
 • 22) ERDOĞAN KARAKUŞ (26 MAYIS 2000 - 2002)

  • 1945’te Fethiye’de doğdu.
  • İlk ve orta öğrenimini Fethiye’de tamamladı.
  • Askeri Hava Lisesi’nden sonra 1964’te Hava Harp Okulu’nu 1966’da Uçuş Okulu’nu bitirdi.
  • 1971’de Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nin İşletme ve Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu.
  • 1976’da Hava Harp Akademisi’ni, 1980’de Silâhlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi.
  • 1985’de ABD’de Hava Harp Koleji’nden mezun oldu.
  • 1988’e kadar Hava Harp Akademisi’nde öğretim üyeliği, 1988-1990 yılları arasında Londra Kıdemli Askeri Ataşeliği görevlerini yürüttü.
  • 1991’de Tuğgeneral, 1996’da Tümgeneral oldu. Generalliği süresince Üs Komutanlığı, Plan Hrk. D. Bşk’lığı, Değ. Dent. Bşk. Yrd.’lığı, Hv. Loj. K.Yrd.’lığı, Mu. Elektronik ve Bilgi Sistemleri Bşk.’lığı görevlerinde bulundu.
  • 26 Mayıs 2000’de Genel Kurul Kararıyla THK Genel Başkanlığına seçildi.
  • Aynı zamanda Tarih Doktorası olan KARAKUŞ, 30 Ağustos 2001’de Korgeneral olarak Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı’na atandı.
  • 2000-2002 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 23) RASİM ARSLAN (2002 - 2004)

  • 1952’de Konya ili Güneysınır ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü’nde doğdu.
  • THK’nın 37. Büyük Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilen Tümgeneral Rasim ARSLAN, 1952’de Konya ili Güneysınır ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü’nde doğdu.
  • İlk okulu doğduğu köyde, ortaokulu Çumra’da tamamlayarak, 1966 yılında Askeri Hava Lisesi’ne, 1969 yılında Hava Harp Okulu’na girdi ve 1972’de teğmen olarak mezun oldu.
  • 1973’te 2’nci Ana Jet Üs Uçuş Okulu’nda pilotaj eğitimini tamamladıktan sonra, 9’ncu Ana Jet Üs Komutanlığı 192’nci Filo’da, 1976’da 6’ncı Ana Jet Üs 162’nci Filo’da, 1980’de Hava Harp Akademisi’nde, 8’nci Ana Jet Üs Malzeme Komutanlığı’nda, 184’ncü Filo’da, 1986’da F. Almanya NAEW Unsur Komutanlığı’nda, 1989’da 1’nci Ana Jet Üs 113’ncü Filo Komutanlığı’nda, 1992’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı’nda, 1995’te 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevler yaptı.
  • 30 Ağustos 1997’de Tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Program Daire Başkanı, 1999’da da 3. Ana Jet Üs Komutanı oldu.
  • 30 Ağustos 2001’de Tümgeneralliğe terfi eden Rasim ARSLAN, 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’na atandı.
  • 22 Eylül 2002 tarihinde yapılan Türk Hava Kurumu Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilmiştir.
  • 30 Ağustos 2003 tarihinden itibarende Hava Harp Akademisi Komutanlığı görevini sürdürmektedir.
  • Ağustos 2005'de Korgeneral olan Rasim ARSLAN, Hv.K.K.Denetleme Değerlendirme Başkanlığı yapmıştır.
  • 2002-2004 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 24) YUSUF GÜNGÖR (2004 - 2009)

  • 1946 yılında Eskişehir’de doğdu.
  • İlk ve ortaöğrenimini Mihalıççık’ta, lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.
  • Hava Harp Okulundan 1966’da mezun oldu ve asteğmen rütbesinde aynı yıl uçuş okuluna başladı. 1968 yılında jet pilotu olarak ilk birliği Malatya 7. Ana Jet Üst K.lığına atandı.
  • Hava Kuvvetlerinin çeşitli uçuşbirliklerinde görev yaparken Hava Harp Akademisinin sınavlarını kazanarak 1980 yılında Kurmay Yüzbaşı oldu.
  • 1993 yılında Tuğgeneralliğe 1997 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Bu dönemler içinde Hv.K.Eğt.D.Bşk.lığı, 3. Ana Jet Üs K.lığı, Hv.Snf.Ok.Tak.Eğt.Mrk.K.lığı, 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. • 2003 yılında emekli oldu.
  • 2004-2009 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 26) Vacit ÖKTEM (2014-2015)

  • 1951 yılında Erzurum'da doğdu.
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olduktan sonra Vacit Öktem, Askerlik görevinden sonra 1 yıl Hakimlik Stajı, Balıkesir Savaştepe' de Cumhuriyet Savcılığı, Mardin Midyat' ta Hakimlik görevlerinde bulundu.
  • 1980 Yılında istifa ederek serbest avukatlığa geçti.
  • Sakarya Barosu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği delegeliği yaptı.
  • Avukatlık yaptığı sırada Adapazarı Belediyesi Hukuk Müşavirliği, Toyota-Sa, TC Ziraat Bankası, Denizbank gibi çeşitli özel ve kamu kurumlarında Hukuk Danışmanlığı yaptı.
  • 30 yıla yakın bir zamandır Türk Hava Kurumu Adapazarı Şube Başkanlığı ve değişik dönemlerde Türk Hava Kurumu Genel Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.
  • 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde yapılan Türk Hava Kurumu Olağanüstü Büyük Genel Kurulu’nda Türk Hava Kurumu’nun 26. Genel Başkan’ı oldu.
  • 2015 yılında görevinden istifa etmesi üzerine, bu görevi vekaleten Mustafa SAN yürüttü.
 • 27) KÜRŞAT ATILGAN (2015 - 12 Ekim 2018)

  • 1956 yılında Osmaniye'de doğdu.
  • 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu.
  • Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1983'e kadar pilot olarak değişik birimlerde görev yaptı. 1985 yılında kurmay subay oldu.
  • 1989'da Fransız Hava Akademisi'nden ve hemen sonrasında 1990 yılında Fransız Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu.
  • 2002 yılında Millî Güvenlik Akademisi'ni bitirdi.
  • 23. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi oldu.
  • 2015 yılında yılında yapılan Türk Hava Kurumu Olağanüstü Büyük Genel Kurulu’nda Türk Hava Kurumu’nun 27. Genel Başkan’ı oldu.
  • 2015-2018 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • 28) AHMET BERTAN NOGAYLAROĞLU (13 Ekim 2018 - 16 Ekim 2019)

  • 1957 yılında Pınarbaşı’nda doğdu.
  • 1975 yılında başladığı Hava Harp Okulu Lisans eğitimini 1979 yılında bitirerek Teğmen, Hava Harp Akademisi eğitimini tamamlayarak Kurmay Subay oldu.
  • Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde kol uçucusu, öğretmen pilot, Filo Komutanı, Harekat Komutanı görevlerinde bulundu.
  • Kurmay Albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Tuğgeneral rütbesiyle ateşelik, tümgeneral rütbesiyle ise Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı görevinde bulundu.
  • Bu görevinden, 2012 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.
  • 17 Mart 2017 tarihinde TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği yaptı.
  • 2018 yılında yılında yapılan Türk Hava Kurumu Olağan Büyük Genel Kurulu’nda Türk Hava Kurumu’nun 28. Genel Başkan’ı oldu.
  • 2018-2019 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Genel Başkan olarak görev yürüttü.
 • KAYYUM HEYETİ (16 Ekim 2019 - 15 Mart 2023)


  H.Abdullah KAYA


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Başkanı  Ali YÜKSEL


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Başkan V.  Adnan ZENGİN


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi


 • KAYYUM HEYETİ (15 MART 2023 - 2 KASIM 2023)


  Ali YÜKSEL


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Başkanı  Prof.Dr. Ali AKYILDIZ


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi  Av. Kaan ŞAHİNALP


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi  Av. Mustafa SEMİZ


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi  Fahrettin KAYA


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi


 • KAYYUM HEYETİ (2 KASIM 2023)


  Kemal YURTNAÇ


  Vali

  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Başkanı  Prof.Dr. Ali AKYILDIZ


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi  Av. Kaan ŞAHİNALP


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi  Fahrettin KAYA


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi  Mustafa Cihad FESLİHAN


  Türk Hava Kurumu

  Kayyum Heyeti Üyesi